hide

Donica Capital

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
3 + 11 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.

donica z bazaltu; ekskluzywna donica do hotelu; nowoczesna donica do ogrodu

Marka: 
Conmoto
Kategoria: 
z bazaltu
Charakterystyka: 

Rozmiary:

Rozmiar L   wys. 15cm. szer. 100cm. gł. 17cm

Rozmiar M   wys. 15cm. szer. 80cm.   gł. 17cm.

Rozmiar S   wys. 15cm. szer. 60cm.   gł. 17cm.

Capital to ekskluzywna donica, idealna do aranżacji parapetów.

 

Wytrzymała donica Capi­tal to odzwier­ciedle­nie funk­cjo­nal­no­ści połą­czo­nej z desi­gnem. Wyko­nana z nie­zwy­kle wytrzy­ma­łego mate­riału odpor­nego na wsz­le­kie warunki pogo­dowe. Kolek­cję wyróż­nia ory­gi­nalny design i funk­cjo­nal­ność. Nowoczesne donice są nie­zwy­kle lek­kie, jed­no­cze­śnie odpo­wied­nia kon­struk­cja chroni przed ich prze­wró­ce­niem. Kom­po­zyt z bazaltu z żywicą polie­strową wzmoc­niony włók­nem szkla­nym zapew­nia trwa­łość, mro­zo­od­por­ność oraz odpor­ność na wszel­kie obtłu­cze­nia. Donice Capi­tal dostępne są w kolo­rze czar­nym i bia­łym, w kilku wymia­rach. Do każ­dego modelu można zamówić rów­nież wkłady sili­ko­nowe oraz pod­stawkę.

Zapisz się do naszego newslettera