hide

Donica Conical

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
7 + 3 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.

donica z bazaltu; ekskluzywna donica do hotelu; nowoczesna donica do ogrodu

Marka: 
Conmoto
Kategoria: 
z bazaltu
Charakterystyka: 

Rozmiary:
XXL:  W 100cm. Ś góra 59,5cm. Ś dół 27cm.
XL:     W 80cm. Ś góra  47cm. Ś dół. 22cm.

Ekskluzywne i wytrzymałe donice wykonane z kompozytu bazaltowego.

Nowoczesna donica Coni­cal zachwyca zja­wi­skową formą. Ide­al­nie wpa­suje się do Waszego wyma­rzo­nego wnę­trza, czy też ogrodu. Ekskluzywna donica została wyko­nana z nie­zwy­kle wytrzy­ma­łego mate­riału odpor­nego na wszel­kie warunki pogo­dowe. Kolek­cję kompozytowych donic wyróż­nia ory­gi­nalny design i funk­cjo­nal­ność. Wyjątkowe donice ogrodowe są nie­zwy­kle lek­kie, jed­no­cze­śnie odpo­wied­nia kon­struk­cja chroni przed ich prze­wró­ce­niem. Kom­po­zyt z bazaltu z żywicą polie­strową wzmoc­niony włók­nem szkla­nym zapew­nia trwa­łość, mro­zo­od­por­ność oraz odpor­ność na wszel­kie obtłu­cze­nia. Donice z bazaltu Coni­cal dostępne są w kolo­rze czar­nym i bia­łym w kilku wymia­rach. Do każ­dego modelu dostępne są rów­nież wkłady sili­ko­nowe oraz pod­stawka.

 

Zapisz się do naszego newslettera