hide

Donica Rand

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
10 + 7 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.

donica z bazaltu; ekskluzywna donica do hotelu; nowoczesna donica do ogrodu

Marka: 
Conmoto
Kategoria: 
z bazaltu
Charakterystyka: 

Rozmiary:

XL: W 67cm. ø góra 70cm. ø dół 39cm.
L:   W 57cm. ø góra 60cm. ø dół 32cm.
M: W 48cm. ø góra 50cm. ø dół 28cm.
S:  W 39cm. ø góra 40cm. ø dół 26cm.

Funkcjonalna donica Rand z przeznaczeniem do wnętrza, ogrodu lub na taras.

 

Ekskluzywna donica Rand nawią­zuje swoją formą do tra­dy­cji.  Wyko­nana z nie­zwy­kle wytrzy­ma­łego mate­riału odpor­nego na wsz­el­kie warunki pogo­dowe. Kolek­cję wyróż­nia ory­gi­nalny design i funk­cjo­nal­ność. Ogrodowe donice są nie­zwy­kle lek­kie, jed­no­cze­śnie odpo­wied­nia kon­struk­cja chroni przed ich prze­wró­ce­niem. Kom­po­zyt z bazaltu z żywicą polie­strową wzmoc­niony włók­nem szkla­nym zapew­nia trwa­łość, mro­zo­od­por­ność oraz odpor­ność na wszel­kie obtłu­cze­nia. Klasyczne donice Rand dostępne są w kolo­rze czar­nym i sza­rym w kilku wymia­rach. Do każ­dego modelu dostępne są rów­nież wkłady sili­ko­nowe oraz pod­stawka.

Zapisz się do naszego newslettera