hide

Donica Tube

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
14 + 6 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.

donica z bazaltu; ekskluzywna donica do hotelu; nowoczesna donica do ogrodu

Marka: 
Conmoto
Kategoria: 
z bazaltu
Charakterystyka: 

Rozmiary:

L1:          W 80cm. S 60cm. G 60cm.
L2:          W 70cm. S 50cm. G 50cm.
M1:        W 60cm. S 40cm. G 40cm.
M2:        W 80cm. S 40cm. G 40cm.
S:            W 60cm. S 30cm. G 30cm.

Bazaltowa donica Tube zapewni doskonałą aranżację we wnętrzach i na zewnątrz.

 

Nowoczesna donica Tube jest dosko­na­łym pomy­słem na aran­ża­cję zarówno wnę­trza, jak i ogrodu. Wyko­nana z nie­zwy­kle wytrzy­ma­łego mate­riału odpor­nego na wsz­el­kie warunki pogo­dowe. Kolek­cję ogrodowych donic wyróż­nia ory­gi­nalny design i funk­cjo­nal­ność. Bazaltowe donice są nie­zwy­kle lek­kie, jed­no­cze­śnie odpo­wied­nia kon­struk­cja chroni przed ich prze­wró­ce­niem. Kom­po­zyt z bazaltu z żywicą polie­strową wzmoc­niony włók­nem szkla­nym zapew­nia trwa­łość, mro­zo­od­por­ność oraz odpor­ność na wszel­kie obtłu­cze­nia. Ekskluzywne donice Tube dostępne są w kolo­rze czar­nym i bia­łym w kilku wymia­rach. Do każ­dego modelu dostępne są rów­nież wkłady sili­ko­nowe oraz pod­stawka.

Zapisz się do naszego newslettera